Chứng khoán cơ sở là gì? Nhưng kiến thức cần biết về thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán hiện nay là nơi diễn ra các hoạt động phát hành, trao đổi, mua bán các loại chứng khoán trung và dài hạn. Chúng được phát hành để huy động vốn cho doanh nghiệp và chính phủ. 

Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán có 2 dạng là thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chứng khoán cơ sở là gì? Điều gì để phân biệt chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh nhé.

1. Họ mua bán cái gì với nhau trên thị trường chứng khoán?

Họ mua bán cái gì với nhau trên thị trường chứng khoán?

Họ mua bán các loại cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính trung và dài hạn khác

Hiện nay, trên thị trường chứng khoán, họ mua bán các loại cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính trung và dài hạn khác.

Với đặc điểm đó, thị trường chứng khoán đã trở thành nơi giải quyết nhu cầu vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Nó huy động vốn từ các nguồn vốn nhỏ lẻ trong công chúng để đầu tư vào doanh nghiệp cũng như các công trình của chính phủ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển được gần 20 năm. Tuy nhiên, thị trường của chúng ta vẫn còn khá non trẻ và có nhiều tiềm năng để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán được chia làm 2 dạng:

– Thị trường chứng khoán cơ sở

– Thị trường chứng khoán phái sinh

2. Chứng khoán cơ sở là gì?

Chứng khoán cơ sở là gì?

Chứng khoán cơ sở là gì?

Chứng khoán cơ sở là gì? Chứng khoán cơ sở là chứng khoán được sử dụng với mục đích chính là làm tài sản cơ sở của chứng quyền. 

Chứng quyền có đảm bảo là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua hoặc được quyền bán chứng khoán cơ sở cho các tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá nhất định, ở một thời điểm ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Chứng khoán cơ sở của chính quyền là cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. 

Chúng có thể đáp ứng các tiêu chí về mức vốn hóa thị trường, mức độ thanh khoán vốn và tỷ lệ tự do chuyển nhượng. Những kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành chứng khoán này cũng như các tiêu chí khác theo quy chế của ủy ban chứng khoán Nhà nước.

3. Đặc điểm chứng khoán cơ sở là gì?

Đặc điểm chứng khoán cơ sở là gì?

Đặc điểm chứng khoán cơ sở là gì?

Đặc điểm của chứng khoán cơ sở là gì? Chứng khoán cơ sở có một số đặc điểm cụ thể như sau:

– Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở là các tổ chức hành chính

– Thị trường giao dịch là thị trường cơ sở và dùng tài khoản hiện có để giao dịch

– Điều khoản sản phẩm sẽ do tổ chức phát hành quy định. Điều khoản đó sẽ khác nhau đối với từng sản phẩm mà tổ chức phát hành.

– Khối lượng chứng khoán niêm yết cụ thể là số lượng khi phát hành được quy định trong một thời hạn cụ thể

– Các sản phẩm chứng khoán cơ sở không cần ký quỹ

– Người mua không thể bán các chứng khoán cơ sở khi chưa nắm giữ

– Người mua có quyền thực hiện các giao dịch chứ không bắt buộc như nghĩa vụ

– Chứng khoán cơ sở sau khi giao dịch sẽ được chuyển giao giữa 2 tổ chức tài chính và nhà đầu tư

– Về vấn đề rủi ro lợi nhuận, người mua lỗ cố định tối đa bằng phí mua trong khi người bạn có thể lỗ không giới hạn.

Xem thêm:Đầu tư trực tiếp là gì? Bản chất, đặc điểm và một số vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp – Bất Động Sản Đỏ

4. Phân biệt chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh

Ngoài tìm hiểu chứng khoán cơ sở là gì, chúng ta hãy cùng phân biệt một chút về 2 loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay nhé.

4.1. Khái niệm chứng khoán phái sinh

Khái niệm chứng khoán phái sinh

Khái niệm chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh thường được biết đến là một công cụ tài chính. Trong đó, giá trị của loại chứng khoán này thường phụ thuộc vào giá trị của một hay nhiều loại tài sản cơ sở.

Chứng khoán phái sinh có dạng hợp đồng tài chính. Trong đó, chúng quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng với các tiêu chí về thanh toán, chuyển giao tài sản cơ sở bằng mức giá đã được thỏa thuận từ trước ở một thời điểm nhất định trong tương lai.

4.2. Phân biệt chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở

Thị trường giao dịch:

Chứng khoán phái sinh được giao dịch tại thị trường phái sinh. Chúng mang các ưu điểm hỗ trợ thanh khoản cho thị trường cơ sở. 

Điển hình nhất chính là loại chứng khoán này cho phép nhà đầu tư tận dụng các lợi thế, đòn bẩy, giao dịch, bù trừ nhanh chóng và không giới hạn việc nắm giữ. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng có thể liên tục dự đoán về xu thế thị trường.

Trong khi đó, chứng khoán cơ sở sẽ giao dịch trong thị trường giao ngay. Chúng mang tính tức thời, không được phép thay đổi hoặc lựa chọn.

Số lượng phát hành/niêm yết và bán khống chứng khoán

Chứng khoán phái sinh sẽ cho phép thoải mái, tự do về số lượng phát hành, niêm yết. Về giới hạn, vị thế của chứng khoán phái sinh, đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ là 20.000 vị thế/tài khoản. Các nhà đầu tư tổ chức sẽ là 10.000 vị thế và các nhà đầu tư cá nhân là 5.000 vị thế.

Tuy nhiên, chứng khoán cơ sở lại kiểm soát khá chặt chẽ về số lượng. Chúng phụ thuộc phần lớn vào tổ chức phát hành, khống chế thị trường giao dịch. Hiện nay, có một số thị trường thường không được phép mua bán chứng khoán cơ sở.

5. Vai trò của thị trường chứng khoán

Một thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả được xem là rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nước nhà. Nó mang đến cho các công ty khả năng tiếp cận vốn nhanh chóng, đồng thời cũng là kênh sinh lợi hiệu quả cho nhà đầu tư.

Vai trò của thị trường chứng khoán

Vai trò của thị trường chứng khoán

5.1. Kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế

Ở các quốc gia đang phát triển, nhu cầu về vốn trong giai đoạn đầu sẽ là vốn ngắn hạn. Nền kinh tế sẽ có sự tham gia của phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Do đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng đi vay vốn tại ngân hàng cho các nhu cầu sử dụng vốn 1 – 2 năm, thậm chí dưới 1 năm.

Qua thời gian, khi nền kinh tế đã ngày càng phát triển, quy mô sản xuất của doanh nghiệp có sự khởi sắc. Các dự án sẽ khiến doanh nghiệp phải có lượng vốn lớn hơn trước nhiều lần và thời gian đầu tư dài hơn. 

Khi đó, nhu cầu về vốn dài hạn cho đầu tư phát triển ngày càng cao. Các ngân hàng không còn đủ nguồn lực để đáp ứng tất cả các nhu cầu về vốn của doanh nghiệp. Khi đó, thị trường chứng khoán ra đời đã giúp huy động vốn của toàn xã hội.

5.2. Là kênh sinh lợi cho nhà đầu tư

Thị trường chứng khoán đã mang đến cho nhà đầu tư những cơ hội để chia sẻ lợi nhuận với các công ty đại chúng. Họ có thể thu được lợi  nhuận từ việc mua cổ phiếu theo một trong hai cách, đó là nhận cổ tức hàng năm hoặc kiếm lời từ chênh lệch giá.

6. Những người chơi trên thị trường chứng khoán cơ sở là gì? Họ là ai?

Thị trường sẽ luôn có kẻ mua, người bán. Vậy, những người chơi trên thị trường chứng khoán cơ sở là gì? Họ là ai?

6.1. Các doanh nghiệp

Đầu tiên, các doanh nghiệp chính là người chơi đầu tiên chúng ta có thể kể đến. Cổ phiếu của các công ty chính là hàng hóa trên thị trường chứng khoán.

Các công ty tham gia vào thị trường này với mục đích huy động vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

6.2. Nhà đầu tư

Các nhà đầu tư chính là những người cấp vốn cho thị trường chứng khoán. Họ tham gia với mục đích kiếm lời từ các hoạt động đầu tư. 

Hiện nay, có 3 dạng nhà đầu tư mà bạn nên biết, đó là nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư nước ngoài.

6.3. Các công ty chứng khoán

Những người chơi trên thị trường chứng khoán cơ sở là gì?

Những người chơi trên thị trường chứng khoán cơ sở là gì?

Hoạt động của thị trường chứng khoán cần những người môi giới trung gian, và đó là các công ty chứng khoán. 

Công ty chứng khoán trở thành một định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, thực hiện vai trò trung gian môi giới mua và bán chứng khoán ra ngoài thị trường.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán còn có thể tư vấn và thực hiện một số nhiệm vụ khác cho nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành.

6.4. Cơ quan quản lý

Đây là những cơ quan đảm bảo cho các người chơi chứng khoán cơ sở tuân thủ luật chơi đã được quy định từ trước.

Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán nằm dưới sự quản lý cao nhất là Bộ Tài Chính. Tiếp đến là ủy ban chứng khoán nhà nước và 2 cơ quan chuyên môn gồm:

– Sở giao dịch chứng khoán

– Trung tâm lưu ký chứng khoán

7. Tương lai cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và cấu trúc. Đây trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. 

Hơn thế nữa, thị trường chứng khoán Việt cũng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Theo dự kiến, chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng vào năm 2020 này.

Cùng với những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, triển vọng tương lai cho thị trường chứng khoán Việt Nam có rất nhiều điểm tích cực để chúng ta có thể chờ đợi.

Hy vọng rằng, sau bài viết này bạn đã biết chứng khoán cơ sở là gì, cũng như một số vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Hãy tìm hiểu, cập nhật thêm kiến thức cho bản thân mình và tự tin quyết định đầu tư vào một thị trường chứng khoán nào đó, tránh những rủi ro không đáng có trên thương trường nhé.

Nguồn:https://bdsdo.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn