Kinh tế đầu tư là gì? Vai trò của kinh tế đầu tư đối với nền kinh tế

Tăng trưởng kinh tế chính là mục tiêu quan trọng mà mọi quốc gia đều theo đuổi. Để thực hiện và duy trì được mục tiêu đó, mỗi nước sẽ có những chính sách và những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình. 

Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế như hiện nay, muốn tồn tại và phát triển được, mỗi nền kinh tế đều phải phát huy nội lực trong nước cùng các nguồn lực bên ngoài. Và các hoạt động kinh tế đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài luôn song hành hoạt động vì mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kinh tế đầu tư là gì cũng như vai trò của kinh tế đầu tư đối với nền kinh tế nhé.

1. Kinh tế đầu tư là gì?

Để xã hội phát triển, bất cứ một quốc giá nào cũng cần phải tập trung vào phát triển nền kinh tế. 

Kinh tế đầu tư là gì? Kinh tế đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản khác để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài, nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

– Xét trên góc độ tiêu dùng: Kinh tế đầu tư là hình thức hạn chế tiêu dùng hiện tại để thu được mức tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai.

– Xét về góc độ tài chính: Kinh tế đầu tư là một chuỗi các hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư nhận về một chuỗi các dòng thu nhằm hoàn vốn bỏ ra và sinh lời.

Trong kinh tế đầu tư, người ta sẽ chia thành các loại đầu tư cụ thể như sau:

– Đầu tư thương mại

– Đầu tư tài chính

– Đầu tư phát triển

Kinh tế đầu tư là gì?

Kinh tế đầu tư là hình thức hạn chế tiêu dùng hiện tại để thu được mức tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai.

2. Khái niệm về vốn đầu tư

Trong kinh tế đầu tư, người ta thường hay đề cập đến một thuật ngữ là vốn đầu tư. Đây chính là yếu tố quan trọng quyết định tính chất, quy mô của dự án đầu tư.

2.1. Dưới hình thái tiền tệ

Vốn đầu tư chính là khoản tiền tích lũy của xã hội, của các cơ quan sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Là khoản tiền tiết kiệm của dân và huy động từ các nguồn vốn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Mục đích chính là duy trì các tiềm lực sẵn có và tạo ra những tiềm lực mới cho nền kinh tế.

2.2. Dưới hình thái vật chất

Vốn đầu tư được hiểu là bao gồm các loại máy móc, thiết bị, nhà xưởng, các công trình hạ tầng, các loại tài nguyên, nguyên liệu, vật liệu và các sản phẩm trung gian khác.

Vốn đầu tư là một yếu tố không thể thiếu trong công cuộc đầu tư. Trong nền kinh tế phát triển hiện nay, vai trò của vốn đầu tư là vô cùng quan trọng, nó góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế một nước.

3. Hoạt động đầu tư

Kinh tế đầu tư là gì? Các hoạt động đầu tư được hiểu như thế nào?

Hoạt động đầu tư là việc sử dụng vốn đầu tư để phục hồi năng lực sản xuất và tạo ra năng lực sản xuất mới. Đây là quá trình chuyển hóa vốn thành các tài sản phục vụ cho quá trình sản xuất.

Hoạt động đầu tư của kinh tế đầu tư sẽ có những đặc điểm chính sau đây:

– Đầu tiên, phải có vốn: Vốn có thể được thể hiện bằng tiền hay bằng các loại tài sản khác như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, cơ sở vật chất… Vốn có thể là nguồn vốn của nhà nước, vốn đầu tư của tư nhân, vốn góp, vốn cổ phần hay vốn vay ngân hàng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

– Thứ hai, thời gian đầu tư tương đối dài: Thường thì hoạt động đầu tư sẽ từ 2 năm trở lên, hoặc có thể lên đến 50 năm, nhưng tối đa không quá 70 năm. Thời hạn đầu tư sẽ được ghi rõ trong quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư.

– Thứ 3, lợi ích do đầu tư mang đến: Chúng được biểu hiện trên 2 mặt, đó là lợi ích tài chính và lợi ích kinh tế xã hội. Lợi ích tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chủ đầu tư, còn lợi ích kinh tế ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của toàn xã hội.

Hoạt động đầu tư

Các hoạt động đầu tư được hiểu như thế nào?

Xem thêm:Chỉ số chứng khoán là gì? Vai trò của chỉ số chứng khoán quan trọng thế nào trong đầu tư chứng khoán – Bất Động Sản Đỏ

4. Phân loại hoạt động kinh tế đầu tư

Hoạt động kinh tế đầu tư có thể được phân chia thành nhiều cách khác nhau. Chúng phụ thuộc vào mục đích của người nghiên cứu và nhà quản lý đầu tư. 

–  Theo đối tượng đầu tư

+ Đầu tư vật chất: đầu tư cá tài sản vật chất hoặc tài sản thực như cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị…

+ Đầu tư tài chính

– Theo cơ cấu sản xuất: Đầu tư chiều rộng và đầu tư chiều sâu. 

+ Đầu tư chiều rộng nhằm mở rộng sản xuất, đòi hỏi lượng vốn lớn, có tính chất kỹ thuật phức tạp trong thời gian dài. 

+ Đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao trình độ khoa học công nghệ, lượng vốn bỏ ra không lớn và tính chất không phức tạp, thời gian thực hiện không dài.

– Theo phân cấp quản lý: 

+ Dự án nhóm A do thủ tướng quản lý

+ Dự án nhóm B, C do bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh quản lý.

– Theo nguồn vốn huy động: 

+ Vốn huy động trong nước 

+ Vốn huy động từ nước ngoài

– Theo thời gian: 

+ Đầu tư ngắn hạn

+ Đầu tư trung hạn 

+ Đầu tư dài hạn

– Theo vùng lãnh thổ: phản ánh tình hình đầu tư của từng vùng kinh tế, từng tỉnh.

Ngoài các hình thức phân loại hoạt động kinh tế đầu tư trên, còn có nhiều hình thức phân loại khác. Tùy theo mục đích mà người ta có thể lựa chọn sử dụng từng cách phân loại phù hợp nhất.

5. Vai trò của kinh tế đầu tư là gì đối với nền kinh tế

Vai trò của kinh tế đầu tư là gì đối với nền kinh tế

Đây là cốt lõi, là động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế hiện nay.

Từ trước tới nay, khi nói về kinh tế đầu tư, chúng ta không thể không nói đến vai trò to lớn của chúng đối với nền kinh tế. Có thể nói rằng, đây là cốt lõi, là động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế hiện nay.

Vậy, vai trò của kinh tế đầu tư là gì đối với nền kinh tế?

5.1. Tác động tới tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế

Kinh tế đầu tư có tác động mạnh đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế. Mức độ tác động cũng như thời gian ảnh hưởng có sự khác biệt cụ thể:

5.1.1. Đối với tổng cầu

Kinh tế đầu tư là một yếu tố quan trọng cấu thành tổng cầu. Bởi đầu tư một mặt sẽ tạo ra các sản phẩm mới cho nền kinh tế, mặc khác nó lại tiêu thụ và sử dụng một khối lượng lớn hàng hóa, dịch vụ trong quá trình thực hiện.

Do đó, xét về mặt ngắn hạn, kinh tế đầu tư tác động trực tiếp tới tổng cầu theo một tỉ lệ thuận. Mỗi sự thay đổi của đầu tư đều sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của tổng cầu kinh tế.

5.1.2. Đối với tổng cung

Tiến hành một công cuộc đầu tư luôn đòi hỏi nguồn lực và khối lượng vốn lớn. Thành quả của kinh tế đầu tư đòi hỏi một thời gian dài mới có thể phát huy tác dụng.

Do đó, khi thành quả này phát huy tác dụng, chúng sẽ làm cho sản lượng của nền kinh tế tăng lên. Đầu tư có tính chất lâu dài và nó sẽ làm cho tổng cung dài hạn của nền kinh tế tăng lên.

5.2. Ảnh hưởng hai mặt tới sự ổn định nền kinh tế

Kinh tế đầu tư là gì? Khi nghiên cứu về kinh tế đầu tư, chúng ta có thể hiểu rằng đầu tư luôn có một độ trễ nhất định, tức là đầu tư hôm nay và thành quả mai sau. 

Do kinh tế đầu tư có ảnh hưởng đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế, không ăn khớp về thời gian, do đó, nó có thể phá vỡ sự ổn định của một nền kinh tế.

Nếu đầu tư tốt, nó có thể giúp cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Còn nếu đầu tư không tốt, nền kinh tế có thể lâm vào khủng hoảng trì trệ và làm giảm tốc độ phát triển. 

Tuy nhiên, nếu các quốc gia điều tiết đầu tư thì không những có thể khắc phục được những ảnh hưởng tiêu cực mà còn làm nó trở thành động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế sau này.

5.3. Kinh tế đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế

Kinh tế đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế

Kinh tế đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế

Kinh tế đầu tư là gì? Chúng có thể ảnh hưởng đến tổng cung và tổng cầu cũng như sự ổn định của nền kinh tế. Do đó, sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn của đầu tư.

Ngoài ra, kinh tế đầu tư còn làm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất. Do đó, chúng cũng có thể thay đổi tốc độ phát triển kinh tế.

Đối với mỗi quốc gia cần có một chính sách hợp lý để huy động vốn và đầu tư có hiệu quả. Điều đó sẽ giúp nâng cao tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế nước mình.

5.4. Kinh tế đầu tư tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Kinh tế đầu tư sẽ có tác động lớn đến sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Do đó, mỗi một quốc gia cần có chính sách đầu tư thỏa đáng. 

Đối với cơ cấu vùng lãnh thổ của một quốc gia phát triển bình thường có cơ cấu nền kinh tế lãnh thổ cân đối giữa các vùng trong cả nước. Bên cạnh việc đầu tư trọng điểm để phát triển thành thị và các vùng đồng bằng, nhà nước cũng cần có chính sách để đầu tư phát triển kinh tế ở các vùng núi, nông thôn để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo ra sự cân bằng,  ổn định trong nước.

5.5. Kinh tế đầu tư góp phần nâng cao trình độ khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ là trung tâm của đời sống kinh tế xã hội hiện đại. Một quốc gia sẽ chỉ phát triển được khi có khoa học công nghệ tân tiến và hiện đại. 

Ở các nước phát triển, họ có mức đầu tư lớn, có quá trình phát triển lâu dài nên trình độ khoa học công nghệ của họ hơn hẳn các nước khác trên thế giới. Khi họ áp dụng thành tựu này, sẽ khiến nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Còn đối với các nước đang phát triển, do công nghệ nghèo nàn, lạc hậu lại không có điều kiện để nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật nền kinh tế phát triển rất thấp, sản xuất kém phát triển và bị phụ thuộc vào các nước công nghiệp . 

Muốn thoát khỏi tình trạng này thì các nước đang phát triển phải tăng cường kinh tế đầu tư và tìm các chính sách để thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào trong nền kinh tế. 

Kinh tế đầu tư ở đây được hiểu là các nước này thu hút công nghệ hiện đại bên ngoài phù hợp đồng thời tổ chức nghiên cứu để phát minh ra các công nghệ mới hiện đại hơn. 

Việc đầu tư khoa học công nghệ là một chính sách quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài các vai trò chính yếu trên, kinh tế đầu tư còn có một số vai trò khác như làm tăng ngân sách cho chính phủ, góp phần làm ổn định đất nước, mở rộng ảnh hưởng của quốc gia…

Qua bài viết này, bạn đã hiểu kinh tế đầu tư là gì và vai trò của kinh tế đầu tư đối với nền kinh tế hiện nay hay chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận cùng chúng tôi bằng cách để lại comment dưới bài viết này nhé.

Nguồn:https://bdsdo.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn