Vốn đầu tư công là gì? – Những điều bạn cần biết về vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công tại Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển nền kinh tế – xã hội. Hỗ trợ các hoạt động của mọi thành phần kinh tế trong xã hội. Ngoài những hình thức đóng góp quan trọng, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư còn có một số những hạn chế. Để giúp bạn có thể hiểu hơn về vốn đầu tư công là gì? và những điều bạn nên biết về vốn đầu tư công. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn qua bài viết dưới đây. 

 

Vốn đầu tư công là gì?

Vốn đầu tư công là gì?

Llà nguồn vốn mà Nhà nước bỏ tiền ngân sách ra để đầu tư

Vốn đầu tư công là nguồn vốn mà Nhà nước bỏ tiền ngân sách ra để đầu tư vào các dự án, những kế hoạch xây dựng. Các dự án chiến lược và các công trình hạ tầng quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội,….Điều này nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân và cộng đồng. 

Đặc điểm vốn đầu tư công là gì?

 • Vốn đầu tư công theo hoạt động đầu tư Nhà nước

Hiện nay, có nhiều những quan niệm cũng như ý kiến khác nhau về vốn đầu tư công là gì? Nhưng hầu hết đều có chung một nhận định đó là vốn đầu tư công là từ nhà nước. Được nhà nước thực hiện có kế hoạch phê duyệt và quyết định đầu tư cũng như tổ chức và quản lý. 

 • Vốn đầu tư công cho hoạt động đầu tư công Nhà nước 

Vốn đầu tư cho các hoạt động đầu tư công gồm có ngân sách nhà nước, các khoản tín dụng đầu tư phát triển, của các chính quyền địa phương,…Nguồn vốn đầu tư công bị chi phối bởi chính sách nguồn vốn.

 • Mục tiêu đầu tư công chủ yếu nhằm phát triển kinh tế – xã hội 

Mục tiêu của đầu tư công chủ yếu đó là đầu tư để thành lập các doanh nghiệp nhằm giữ vị trí then chốt. Bên cạnh đó, sẽ tạo được nguồn thu nhập cho nhà nước. Khi đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng sẽ đảm bảo cân đối nền kinh tế. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, nhằm tạo việc làm cho mọi đối tượng trong xã hội,…..

Phân loại vốn đầu tư công là gì?

 • Vốn đầu tư công từ nguồn NSNN

Vốn đầu tư công có nguồn từ NSNN sẽ được đưa đến các bộ ngành, địa phương liên quan. Nguồn vốn này là nguồn vốn đầu tư không hoàn lại dành cho những dự án xây dựng hạ tầng kinh tế. Nhăm fphats triển nguồn nhân lực cũng như bảo vệ môi trường. Những dự án này sẽ không có khả năng thu hồi vốn hoặc quá trình thu hồi vốn chậm. Vốn đầu tư công từ NSNN có vai trò thúc đẩy tăng trưởng, ổn định cho nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm gần đây, chính sách tài khóa đã giúp nhà nước có thể quyết định việc tăng, giảm thuế tác động tích cực đến nền kinh tế.

 • Vốn đầu tư công từ ngân sách đầu tư theo các chương trình hỗ trợ

Có 2 chương trình hỗ trợ đầu tư quốc gia đó là chương trình mục tiêu và những chương trình mục tiêu khác do chính phủ quyết định.

 • Vốn tín dụng đầu tư 

Vốn tín dụng đầu tư là nguồn vốn của nhà nước với mức ưu đãi phù hợp. Chính phủ có thể cho vay với lãi suất bằng nguồn vốn tự do hoặc vốn ODA để đầu tư vào các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên.

 • Vốn vay trong nước và nước ngoài 

Nguồn vốn vay trong nước và nước ngoài dành cho những dự án đầu tư trong nước. Đối  với nguồn vốn trong nước sẽ là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu địa phương. Trái phiếu chính phủ sẽ gồm phiếu kho bạc, phiếu ngoại tệ, công trái xây dựng, trái phiếu đầu tư,….

 • Vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước

Vốn doanh nghiệp nhà nước sẽ gồm vốn ngân sách nhà nước đã cung cấp cho doanh nghiệp, vốn từ các khoản thu có lợi nhuận hoặc vốn vay của doanh nghiệp do Nhà nước bảo lãnh. Đây cũng được coi như nguồn vốn có sự phát triển mạnh mẽ khi nền kinh tế nước ta hiện nay có nhiều thay đổi. Các doanh nghiệp đều đóng vai trò là một trong những lực lượng đi đầu trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Chính vì vậy, nguồn vốn đầu từ công xuất phát từ những doanh nghiệp sẽ hỗ trợ định hướng cho nền kinh tế nước nhà.

Phân loại vốn đầu tư công là gì?

Nguồn vốn này là nguồn vốn đầu tư không hoàn lại dành cho những dự án xây dựng hạ tầng kinh tế.

Xem thêm:Kinh tế đầu tư là gì? Vai trò của kinh tế đầu tư đối với nền kinh tế – Bất Động Sản Đỏ

Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư công là gì?

 • Các doanh nghiệp khi sử dụng vốn đầu tư công cần tuân tuân thủ nội quy định của nhà nước từ quản lý đến sử dụng vốn đầu tư công.
 • Sử dụng vốn đầu tư công phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó là kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của đất nước. Các quy hoạch phải có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
 • Luôn thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đến quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.
 • Đối với các doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định bao gồm nguồn vốn, đảm bảo tính đầu tư tập trung, chất lượng, hiệu quả. Ngoài ra còn có khả năng cân đối nguồn lực, tránh để thất thoát và lãng phí nguồn vốn. 
 • Phải luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch trong mọi hoạt động đầu tư công.
 • Luôn khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư theo hình thức đối tác công tư vào những dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và cung cấp dịch vụ công. 

Một số lưu ý trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công là gì?

 • Những quyết định, chủ trương đầu tư không phù hợp về quy hoạch, chiến lược không đúng thẩm quyền, trình tự hay thủ tục theo quy định của pháp luật sẽ không được chấp nhận và sử dụng vốn đầu tư công. Hay những quyết định đầu tư dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ chương đầu tư không đúng với những gì đã đề ra. 
 • Đối với những hành vi lợi dụng chức vụ, thẩm quyền để chiếm đoạt, trục lợi hoặc tham nhũng sẽ không được sử dụng vốn đầu tư công.
 • Đối với những hành vi thông đồng, cấu kết với nhau gây lãng phí vốn và tài nguyên của Nhà nước. Gây tổn hại đến nhà nước và xâm phạm lợi ích của công dân sẽ không được cấp vốn đầu tư công để xây dựng.
 • Các cá nhân, tổ chức tự bổ vốn để đầu tư cần được sự quyết định đầu tư, bố trí vốn kế hoạch hay gây nợ đọng xây dựng cơ bản. 
 • Sử dụng vốn đầu tư công phải đúng mục đích và đối tượng. Không được vượt tiêu chuẩn hay định mức theo quy định của nhà nước
 • Cung cấp đầy đủ thông tin một cách trung thực, khách quan không gây ảnh hưởng đến việc lập và thẩm định dự án. 
Một số lưu ý trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công là gì?

Một số lưu ý trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công là gì?

Làm thế nào để nâng cao nguồn vốn đầu tư công?

Nhằm đảm bảo về phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai, nhà nước cần thực hiện việc tái cơ cấu kinh tế. Đặc biệt là đối với những chính sách tăng trưởng, tài chính và đầu tư công cần có những giải pháp như:

 • Hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý công: Điều này cần tập trung thống nhất về phạm vi đầu tư. Từ đó có thể triển khai được những kế hoạch đầu tư tầm trụng, xây dựng và thực hiện thông tin để chuẩn bị cho lập dự án ngân sách. Để làm được điều này cần có quy trình quản lý và thường xuyên cập nhật tình hình thu chi ngân sách để có thể thực hiện, chịu trách nhiệm. Ngoài ra, còn cần phải tập trung vào những công trình trọng điểm, mang tính chất đột phá, nhanh chóng đưa các công trình đó vào sử dụng.
 • Thường xuyên thanh tra, kiểm tra: Việc phân bố đầu tư theo các quy tắc cũng như tiêu chí đề ra cần đảm bảo tính công khai, minh bạch. Các công trình xây dựng cơ bản cần thu hồi được những khoản tạm thu. Bên cạnh đó cần xử lý những trường hợp nợ còn tồn đọng. Không những vậy còn cần phải tăng cường kỷ luật trong tài chính để có thể quản lý tốt vốn đầu tư, ngăn chặn những hành vi như tham nhũng,…
 • Luôn đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư: Cần đẩy mạnh công tác thu hút vốn đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Từ đó có thể nâng cao được hiệu quả về kinh tế – xã hội, giảm tỷ trọng đầu tư ngân sách. Tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư công từ nước ngoài và những khu vực có vốn đầu tư tiềm năng.

Nguồn vốn đầu tư công có vai trò như thế nào trong việc phát triển của Việt Nam?

Việc thúc đẩy kêu gọi nguồn vốn đầu tư công là động lực để chúng ta có thể phát triển được kinh tế – xã hội. Từ đó, nguồn tăng trưởng sẽ ngày càng được đẩy mạnh, cuộc sống của người dân cũng ngày một tăng lên. 

Nguồn vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn bởi phần lớn đầu tư công đều là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Nhà nước đang tập trung cho việc đầu tư công để đảm bảo cuộc sống người dân và những người đang sinh sống tại Việt Nam..

Nguồn vốn đầu tư tại Việt Nam được phân chia theo từng ngành nhằm phục vụ cho những mục đích khác nhau. Nhưng vẫn luôn hướng đến mục đích chung đó là phát triển kinh tế, xã hội. Phục vụ cho cuộc sống của người dân được ổn định và có được một cuộc sống tốt hơn.

Vai trò của vốn đầu tư công trong nước là nguồn vốn cơ bản, quyết định đến mọi hoạt động đầu tư của các dự án trong nước. Trong quá trình hình thành và phát triển ở bất cứ nước nào việc tận dụng lực lượng nội bộ sẽ là chủ yếu. Sự chi viện bổ sung từ những doanh nghiệp bên ngoài chỉ là phương án tạm thời. Nên việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong nước sẽ có hiệu quả và nâng cao được vai trò vốn có của nó. Thực hiện được mục tiêu quan trọng mà nhà nước đã đề ra.

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp đến cho bạn về những đặc điểm về vốn đầu tư công và giúp bạn nắm được khái niệm vốn đầu tư công là gì? Sự tăng trưởng kinh tế được quan niệm đó là gia tăng về quy mô nền kinh tế trong thời kỳ nhất định. Vốn đầu tư công là điều kiện hàng đầu trong việc phát triển , tăng trưởng của mỗi quốc gia. Đối với những quốc gia kém phát triển để có tốc độ phát triển mạnh mẽ và vượt bậc cần có số vốn lớn. Điều này khẳng định tầm quan trọng của vốn đầu tư công trong việc tăng trưởng, phát triển của mỗi đất nước, mỗi quốc gia và mỗi dân tộc.

Nguồn:https://bdsdo.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn